Kutil, Z., Novotná, K., Čermáková, L., Pivokonský, M. (2024). Tunnel vision in the drinking water research field – Time for non-targeted analysis implementation? Science of the Total Environment. 908,168367.


Web:https://doi.org/10.1016/j.scitotenv.2023.168367
Autoři z ÚH:Kutilová, Z., Novotná, K., Čermáková, L.,, Pivokonský, M.
Rok:2024