Lipina, P., Procházka, J., Tesař, M. (2023). Přístroje pro měření úhrnu srážek od historie po současnost. In: Hospodaření s vodou v krajině 2023, 6. – 7. 9., Třeboň. Brno: ČHMÚ, pp. 45-56.