Matoušek, V., Kesely, M., Svoboda, L., Mildner, M., Havlík, V., Svitavská, K. (2020). Laboratorní zařízení pro komplexní určování charakteristik potrubí a čerpadla při dopravě kalů (užitný vzor č. 37040)

Kategorie .