Myška, J., Chára, Z., Mík, V. (2006). Dependence of drag reduction effectiveness on age of the surfactant solution. Journal of Hydrology and Hydromechanics. 54(3), 290-298.


Web:http://www.uh.sav.sk/Portals/16/vcpdf.asp?ID=285&Article=2006_54_3_Myska_290.pdf
Autoři z ÚH:Myška, J., Chára, Z., Mík, V.
Rok:2006