Novotná, K., Barešová, M., Blechová, M., Pivokonská, L., Pivokonský, M., Janda, V. (2017). Vliv celulárních látek na koagulaci buněk sinice Merismopedia tenuissima. In: Zborník prednášok z XVII. konferencie s medzinárodnou účasťou Pitná voda, 19-21 Septem


Autoři z ÚH:Novotná, K., Barešová, M., Blechová, M., Pivokonská, L., Pivokonský, M.
Rok:2017