Novotná, K., Drdová, Š., Načeradská, J., Pivokonský, M., Janda, V. (2016). Vliv organických látek produkovaných fytoplanktonem na koagulaci huminových látek. In: Pitná voda 2016, 23-26 May 2016, Tábor. České Budějovice: WE&T Team, pp. 63–68.


Autoři z ÚH:Novotná, K., Načeradská, J., Pivokonský, M.
Rok:2016