Peer, P., Sedlaříková, J., Janalíková, M., Kučerová, L., Pleva, P. (2020). Novel Polyvinyl Butyral/Monoacylglycerol Nanofibrous Membrane with Antifouling Activity. Materials. 13(17), 3662.


Web:https://www.mdpi.com/1996-1944/13/17/3662
Autoři z ÚH:Peer, P.
Rok:2020