Peer, P., Zelenková, J., Filip, P., Sedlaříková, J., Janalíková, M., Pleva, P. (2021). Antimikrobiální nanovlákenná membrána pro filtraci vody. (fuknční vzorek)

Kategorie .