Pivokonská, L., Čermáková, L., Petříček, R., Pivokonský, M. (2018). Elektrokoagulační jednotka se separací agregátů (užitný vzor č. 32362).

Kategorie .