Pivokonská, L., Čermáková, L., Pivokonský, M., Janda, V. (2015). Vliv preoxidace manganistanem draselným na koagulaci látek produkovaných sinicemi. In: Konference Pitná voda 2015, 6-8 October 2015, Trenčianské Teplice.


Autoři z ÚH:Pivokonská, L., Čermáková, L., Pivokonský, M.
Rok:2015