Pivokonská, L., Petříček, R., Pivokonský, M. (2018). Poloprovozní flokulační jednotka (užitný vzor č. 31967).

Kategorie .