Pivokonská, L., Vašatová, P., Petříček, R., Novotná, K., Pivokonský, M. (2018). Technologie tvorby agregátů procesem vysokoúčinné flokulace s ohledem na jejich následnou separaci sedimentací a gravitační filtrací (poloprovoz)


Autoři z ÚH:Pivokonská, L., Vašatová, P., Petříček, R., Novotná, K., Pivokonský, M.
Rok:2018