Pivokonský, J., Pivokonský, M., Petříček, R., Pivokonská, L. (2019). Laboratorní míchací zařízení pro vyhodnocování koagulace/flokulace. (užitný vzor č. 33353)

Kategorie .