Pivokonský, M. (2018). Předmluva recenzenta. In T. Kvítek, ed. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce: Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika. Praha: Po


Autoři z ÚH:Pivokonský, M.
Rok:2018