Pivokonský, M. (2019). Úprava pitné vody – současný výzkum a realita. Praha: Academia. Slavnostní přednášky Akademie věd České republiky: špičkový výzkum ve veřejném zájmu, 7.