Pivokonský, M., Čermáková, L., Novotná, K. (2019). Detekce mikroplastů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný. Praha: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (souhrnná výzkumná zpráva)

Kategorie .