Pivokonský, M., Čermáková, L., Prokopová, M., Fialová, K., Sochorová, H., Haidl, J. (2021). Chemicko-technologický audit ÚV Tlumačov – posouzení technologie tvorby a separace suspenze. (souhrnná výzkumná zpráva)

Kategorie .