Pivokonský M., Čermáková, L., Prokopová, M., Pivokonská L. (2020). Optimalizace koagulace vyčištěné odpadní vody z ČOV Podlázky, ČOV Kvasiny a ČOV Solnice. Praha: Sweco Hydroprojekt a. s. (souhrnná výzkumná zpráva)

Kategorie .