Pivokonský, M., Janda, V. (2016). Jak organické látky produkované fytoplanktonem ovlivňují procesy úpravy vody? In: Pitná voda 2016, 23-26 May 2016, Tábor. Budějovice: WE&T Team, pp. 49–61.

Kategorie .