Pivokonský, M., Novotná, K., Čermáková, L., Petříček, R. (2022). Jar Tests for Water Treatment Optimisation: How to Perform Jar Tests – a handbook. London: IWA Publishing, 56 s.

Kategorie .