Pivokonský, M., Pivokonská, L., Bubáková, P., Janda, V. (2010). Úprava vody s obsahem huminových látek [Treatment of Water Containing Humic Matter]. Chemické listy. 104(11), 1015-1022.


Web:http://www.chemicke-listy.cz/docs/full/2010_11_1015-1022.pdf
Autoři z ÚH:Pivokonský, M., Pivokonská, L., Bubáková, P.
Rok:2010