Pivokonský, M., Pivokonská, L., Bubáková, P., Janda, V. (2010). Úprava vody s obsahem huminových látek [Treatment of Water Containing Humic Matter]. Chemické listy. 104(11), 1015-1022.

Kategorie .