Pivokonský, M., Pivokonská, L., Čermáková, L., Novotná, K. (2019). Detekce mikroplatsů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný, Želivka a Podolí. Praha: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (souhrnná výzkumná zpráva)

Kategorie .