Pivokonský, M., Pivokonská, L., Vašatová, P., Načeradská, J. (2020). Metodika laboratorních koagulačních/flokulačních testů pro optimalizaci úpravy vody. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. (certifikovaná metodika výsledků výzkumu, vývoje a inova


Web:https://www.ih.cas.cz/wp-content/uploads/2020/01/Metodika-laboratorn%C3%ADch-koagula%C4%8Dn%C3%ADch-test%C5%AF_CSpJ.pdf
Autoři z ÚH:Pivokonský, M., Pivokonská, L., Vašatová, P., Načeradská, J.
Rok:2020