Pivokonský, M., Pivokonská, L., Vašatová, P., Načeradská, J. (2020). Metodika laboratorních koagulačních/flokulačních testů pro optimalizaci úpravy vody. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. (certifikovaná metodika výsledků výzkumu, vývoje a inova

Kategorie .