Pivokonský, M., Vašatová, P., Petříček, R., Pivokonská, L., Novotná, K. (2019). Optimalizace laboratorních postupů pro efektivní řízení technologie úpravy vody. Praha: Vodohospodářská společnost Vrchlice – Maleč, a.s. (souhrnná výzkumná zpráva)

Kategorie .