Pivokonský, M., Vašatová, P., Pivokonská, L., Petříček, R., Filipenská, M. (2018). Vliv podmínek flokulace (intenzita míchání a doba zdržení) na tvar a strukturu tvořených agregátů a účinnost jejich separace sedimentací a filtrací. Praha: TAČR. (souhrnná


Autoři z ÚH:Pivokonský, M., Vašatová, P., Pivokonská, L., Petříček, R., Filipenská, M.
Rok:2018