Polášková, M. , Peer, P., Čermák, R., Ponížil, P. (2019). Effect of thermal treatment on crystallinity of poly(ethylene oxide) electrospun fibers. Polymers. 11(9), 1384.

Kategorie .