Čermáková, L., Fialová, K., Prokopová, M., Petříček, R., Semerád, J., Cajthaml, T., Pivokonská, L., Pivokonský, M. (2022). Poloprovoz úpravny vody s technologií koagulace/flokulace a adsorpce perfluorovaných organických sloučenin (PFCs). Praha: VHS Vrchlice - Maleč, a.s. (poloprovoz)


Web:https://hdl.handle.net/11104/0338412
Autoři z ÚH:Čermáková, L., Fialová, K., Prokopová, M., Petříček, R., Pivokonská, L,, Pivokonský, M.
Rok:2022