Procházka, J., Šustková, V., Tesař, M. (2023). Zpřesnění distribuce sněhové pokrývky na vybraných povodích s využitím dat automatických sněhoměrných stanic. In: Hydrologie malého povodí 2023. 30. 5. - 1. 6., Praha. Praha: ÚH AVČR, pp. 149-157.