Procházka, J., Tesař, M. (2021). Aktivity vedoucí k zpřesnění odhadu zimních srážek centrální Šumavy. In: Rožnosvký, J., Litschamnn, T., eds. Hospodaření s vodou v krajině – sborník abstraktů,  14-15 září 2021, Třeboň. Brno: Česká bioklimatologická společ

Kategorie .