Procházka, J., Tesař, M. (2021). Meteorologické stanice hydroekologického výzkumu na Šumavě / Meteorologische Stationen der hydroökologischen Forschung in der Šumava. In: Staňková, P. Sborník abstraktů/Abstracts-Sammelband: Konference Aktuality šumavského