Prokopová, M., Fialová, K., Čermáková, L., Semerád, J., Pivokonský M. (2022). Coagulation/flocculation of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in drinking water treatment. In: Proceedings Water Safety Conference 2022. June 22-24, Narvik. Narvik: IWA.

Kategorie .