Šefrna, L., Šír, M., Kvítek, T., Tesař, M., Březina, K. B. (2018). Pedologické a hydropedologické charakteristiky půd. In T. Kvítek, ed. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce: Význam retence vody na zemědělském půdním fondu pr


Autoři z ÚH:Tesař, M.
Rok:2018