Šípek, V., Jačka L., Seyedsadr, S., Trakal, L. (2019). Manifestation of spatial and temporal variability of soil hydraulic properties in the uncultivated Fluvisol and performance of hydrological model. Catena. 182(November), 104119.


Web:https://doi.org/10.1016/j.catena.2019.104119
Autoři z ÚH:Šípek, V., Seyedsadr, S.
Rok:2019