Šír, M., Tesař, M. (2016). Lokální systém včasné výstrahy před povodněmi pro Horní Maršov. In: Povodně a hospodaření s vodou: Sborník přednášek, 14-19 September 2016, České Budějovice. Líbeznice: Medim, spol. s r.o., pp. 53–59.


Autoři z ÚH:Tesař, M.
Rok:2016