Procházka, J., Šustková, V., Tesař, M. (2022). Stav a rozdíly v akumulaci sněhu v oblasti Šumavy. In: Sborník prezentací z XXV. Stretnutie snehárov, 29.-31. 3., Patejdlova Bouda, Krkonoše. Praha: PřF UK, s. 31-50.


Web:http://147.213.100.3:81/uh/sneh/Snehari2022.pdf
Autoři z ÚH:Tesař, M.
Rok:2022