Svitavská, K., Havlík, V., Hodaň, V., Matoušek, V. (2021). Predikce hydraulického sklonu při proudění čistírenských kalů v potrubí. Vodní hospodářství. 2021(5), 6-9.