Tesař, M. (2015). Systém včasného varování před přívalovými povodněmi s uvažováním stavu vody v půdě – příklad pro horní Úpu. In: M. Tesař, ed. Sborník prezentací na CD z konference „Přívalové povodně – příčiny, průběh, následky, varování a poučení“, 2 De


Autoři z ÚH:Tesař, M.
Rok:2015