Tesař, M. (2017). Předmluva recenzenta. In T. Kvítek, ed. Retence a jakost vody v povodí vodárenské nádrže Švihov na Želivce: význam retence vody na zemědělském půdním fondu pro jakost vody a současně i průvodce vodním režimem krystalinika. Praha: Povodí


Autoři z ÚH:Tesař, M.
Rok:2017