Tesař, M., Balek, J., Šír, M. (2006). Hydrologický výzkum v povodí Volyňky a autoregulace hydrologického cyklu v povodí Liz. Journal of Hydrology and Hydromechanics. 54(2), 137-150.