Velísková, Y., Chára, Z., Schügerl, J., Dulovičová, R. (2018). CFD simulation of flow behind overflooded obstacle. Journal of Hydrology and Hydromechanics. 66(4), 448–456.

Kategorie .