Vopravil, J., Khel, T., Vlček L., Holubník, O., Řeháček, D. (2019). Retrospektivní monitoring změn vybraných půdních vlastností. Úroda. 1, 56-61.

Kategorie .