Zelíková N. (2020). Impact of land cover and soil hydraulic properties on soil water regime. In: Harabiš, F., Řeřicha, M., Ševčík, R. (eds.) Kostelecké inspirování 2020: Sborník abstraktů XII. ročníku konference on-line 19. – 20. listopadu 2020. Kostelec

Kategorie .