Procházka, J., Lipina, P., Šustková, V., Tesař, M. (2022). Změny poměru nového sněhu a sezónních srážek v horských a podhorských oblastech Česka. In: Hospodaření s vodou v krajině - Sborník příspěvků z mezinárodní konference, 13.-14.9., Třeboň. Praha: ČHMÚ, s. 61-74.