RokCitace
2023 Gebouský, O., Mařík, K., Haidl, J. (2023). Enhancement of gas entrainment rate in liquid-gas ejector pump. Chemical Engineering and Design. 189(January), 117-125.
2023 Polášková, M., Sedláček, T., Polášek, Z., Filip, P. (2023). Modification of Polyvinyl Chloride Composites for Radiographic Detection of Polyvinyl ChlorideRetained Surgical Items. Polymers. 15(3), 587.
2023 Novotná, K., Pivokonská, L., Čermáková, L., Prokopová, M., Fialová, K., Pivokonský, M. (2023). Continuous long-term monitoring of leaching from microplastics into ambient water – A multi-endpoint approach. Journal of Hazardous Materials. 444,Part A(February, 15), 130424.
2023 Hofbauer, M., Kincl, D., Vopravil, J., Kabelka, D., Vráblík, P. (2023). Preferential Erosion of Soil Organic Carbon and Fine-Grained Soil Particles—An Analysis of 82 Rainfall Simulations. Agronomy. 13(1), 217.
2022 Benlikaya, R., Slobodian, P., Říha, P., Puliyalil, H., Cvelbar, U., Olejník, R. (2022). Ammonia plasma-treated carbon nanotube/epoxy composites and their use in sensing applications. Express Polymer Letters. 16(1), 85-101.
2022 Čermáková, L., Fialová, K., Kopecká, I., Barešová, M., Pivokonský, M. (2022). Investigating adsorption of model low-MW AOM components onto different types of activated carbon – influence of temperat­ure and pH value. Environmental Technology. 43(8), 1152-1162.
2022 Chára, Z., Klaboch, L. eds. (2022). 34th Symposium on anemometry: Proceedings, May 31-June 1, Holany–Litice. Prague: Institute of Hydrodynamics CAS.
2022 Chára, Z., Matoušek, V., Novotný, J., Konfršt, J. (2022). Analýza pohybu bimodální suspenze u stěny potrubí. In Chára, Z., Klaboch, L., eds., 34th Symposium on Anemometry: Proceedings, May 30-June 1, Holany-Litice. Prague: IH CAS, 17-22.
2022 Semerád, J., Čermáková, L., Fialová, K., Prokopová, M., Petříček, R., Cajthaml, T., Pivokonská, L,, Pivokonský, M. (2022). Cílený chov ryb pro pasivní vzorkování/monitorování dlouhodobé expozice/bioakumulace PFCs z pitné vody. (ověřená technologie)
2022 Fialová, K., Motlochová, M., Čermáková, L., Novotná, K., Báčová, J., Roušar, T., Šubrt, J., Pivokonský, M. (2022). Removal of manganese by adsorption onto newly synthesized TiO2-based adsorbent during drinking water treatment. Environmental Technology. (early view)
2022 Fialová, K., Motlochová, M., Čermáková, L., Novotná, K., Pivokonský, M. (2022). Manganese removal by newly synthesized TiO2-based adsorbent during drinking water treatment . In: Proceedings Water Safety Conference 2022. June 22-24, Narvik. Narvik: IWA.
2022 Filip, P., Peer, P., Zelenková, J. (2022). An onset of beadless character of electrospun poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) nanofibres. In: Silva Gomes, J., Meguid, S., eds. Proceedings M2D2022, June 26-30, Funchal. Porto: INEGI, 337-338.
2022 Filip, P., Peer, P., Zelenková, J. (2022). Dependence of poly(vinyl butyral) electrospun fibres diameter on molecular weight and concentration. Journal of Industrial Textiles. 51(1_suppl), 1612S-1626S.
2022 Filip, P., Sedláček, T., Peer, P., Juřička, T. (2022). Electrospun sound-absorbing nanofibrous webs from recycled poly(vinyl butyral). Polymers, 14(22), 5049.
2022 Gebouský, O., Haidl, J. (2022). Mixing characteristics of eccentric radial impellers in unbaffled vessels. In 26th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2022), August 21-25, Prague.
2022 Gebouský, O., Mařík, K., Haidl, J. (2022). Hydraulic model of liquid-gas ejector pump. In 26th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2022), August 21-25, Prague.
2022 Haidl, J., Chára, Z., Matoušek, V. (2022). Experimental validation of granular flow kinetic theory under turbulent flow conditions. In Šimurda, D., Bodnár, T.,eds. Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2022, February 16-18, Prague. Prague: Institute of Thermomechanics CAS, 71-78.
2022 Kiracki, K., Bůžek D., Peer, P, Liška V., Mosinger, J., Křížová, I., Kloda, M., Ondrušová, S., Lang, K., Demel, J. (2022). Polymeric Membranes Containing Iodine-Loaded UiO-66 Nanoparticles as Water-Responsive Antibacterial and Antiviral Surfaces. ACS Applied Nano Materials. 5(1), 1244-1251.
2022 Klejchová, A., Dohnal, M., Tesař, M. (2022). Preliminary results of gamma-ray spectroscopy for detection of snow water equivalent in Jizera Mountains. The Civil Engineering Journal (Stavební obzor). 31(1), 143-152.
2022 Kocum, J., Šefrna, L., Vlček, L. (2022). Soil moisture: coauthor of the soil mosaic patterns. In: EGU General Assembly 2022, May 23–27 2022, Vienna. Online: EGU, EGU22-12486.
1 2 3 11 33 Další › Poslední »