RokCitace
2023 Fialová, K., Motlochová, M., Čermáková, L., Novotná, K., Báčová, J., Roušar, T., Šubrt, J., Pivokonský, M.(2023). Removal of manganese by adsorption onto newly synthesized TiO2-based adsorbent during drinking water treatment. Environmental Technology, 44(9),1322-1333.
2023 Gebouský, O., Idžakovičová, K., Haidl, J. (2023). Mixing characteristics of unbaffled bioreactor with levitating radial impeller. Chemical Engineering Science, 276(July), 118801.
2023 Gebouský, O., Mařík, K., Haidl, J. (2023). Enhancement of gas entrainment rate in liquid-gas ejector pump. Chemical Engineering and Design. 189(January), 117-125.
2023 Hofbauer, M., Kincl, D., Vopravil, J., Kabelka, D., Vráblík, P. (2023). Preferential Erosion of Soil Organic Carbon and Fine-Grained Soil Particles—An Analysis of 82 Rainfall Simulations. Agronomy. 13(1), 217.
2023 Kloudová, B., Strmeň, T., Vrkoslav, V., Chára, Z., Pačes, O., Cvačka J. (2023). Gas dynamic virtual nozzle sprayer for an introduction of liquid samples in atmospheric pressure ionization mass spectrometry. Analytical Chemistry, 95(8), 4196-4203.
2023 Krušinová, Z., Prokopová, M., Krystyník, P., Klusoň, P., Pivokonský, M. (2023). Is electrocoagulation a promising technology for algal organic matter removal? Current knowledge and open questions. CHEMBIOENG REV. 10(2), 222-230.
2023 Krystyník, P., Klusoň, P., Mašín, P., Šyc, M., Jadrný, J., Krušinová, Z. (2023). Implementation of electrocoagulation for reduction of Zn in an outlet stream from waste incineration plant. Chemical Engineerig and Processing, 188(June), 109368.
2023 Novotná, K., Pivokonská, L., Čermáková, L., Prokopová, M., Fialová, K., Pivokonský, M. (2023). Continuous long-term monitoring of leaching from microplastics into ambient water – A multi-endpoint approach. Journal of Hazardous Materials. 444, Part A(February, 15), 130424.
2023 Polášková, M., Sedláček, T., Polášek, Z., Filip, P. (2023). Modification of Polyvinyl Chloride Composites for Radiographic Detection of Polyvinyl ChlorideRetained Surgical Items. Polymers. 15(3), 587.
2022 Benlikaya, R., Slobodian, P., Říha, P., Puliyalil, H., Cvelbar, U., Olejník, R. (2022). Ammonia plasma-treated carbon nanotube/epoxy composites and their use in sensing applications. Express Polymer Letters. 16(1), 85-101.
2022 Čermáková, L., Fialová, K., Kopecká, I., Barešová, M., Pivokonský, M. (2022). Investigating adsorption of model low-MW AOM components onto different types of activated carbon – influence of temperat­ure and pH value. Environmental Technology. 43(8), 1152-1162.
2022 Čermáková, L., Fialová, K., Prokopová, M., Petříček, R., Semerád, J., Cajthaml, T., Pivokonská, L., Pivokonský, M. (2022). Poloprovoz úpravny vody s technologií koagulace/flokulace a adsorpce perfluorovaných organických sloučenin (PFCs). Praha: VHS Vrchlice - Maleč, a.s. (poloprovoz)
2022 Čermáková, L., Fialová, K., Prokopová, M., Semerád, J., Petříček, R., Pivokonská, L., Cajthaml, T., Pivokonský, M. (2022). Možnosti odstraňování perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) na úpravnách pitné vody a jejich výskyt ve zdrojích pitné vody v ČR. Praha: VHS Vrchlice - Maleč. (souhrnná výzkumná zpráva)
2022 Chára, Z., Klaboch, L. eds. (2022). 34th Symposium on anemometry: Proceedings, May 31-June 1, Holany–Litice. Prague: Institute of Hydrodynamics CAS.
2022 Chára, Z., Matoušek, V., Novotný, J., Konfršt, J. (2022). Analýza pohybu bimodální suspenze u stěny potrubí. In Chára, Z., Klaboch, L., eds., 34th Symposium on Anemometry: Proceedings, May 31-June 1, Holany-Litice. Prague: IH CAS, 17-22.
2022 Tumajer, J., Begović, K., Čada, V., Jeníček, M., Lange, J., Mašek, J., Kaczka, R.J., Rydval, M., Svoboda, M., Vlček, L., Treml, V. (2022). Ecological and methodological drivers of non-stationarity in tree growth response to climate. Global Change Biology, 29(2), 462-476.
2022 Fialová, K., Motlochová, M., Čermáková, L., Novotná, K., Pivokonský, M. (2022). Manganese removal by newly synthesized TiO2-based adsorbent during drinking water treatment . In: Proceedings Water Safety Conference 2022. June 22-24, Narvik. Narvik: IWA.
2022 Filip, P., Peer, P., Zelenková, J. (2022). An onset of beadless character of electrospun poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) nanofibres. In: Silva Gomes, J., Meguid, S., eds. Proceedings M2D2022, June 26-30, Funchal. Porto: INEGI, 337-338.
2022 Filip, P., Peer, P., Zelenková, J. (2022). Dependence of poly(vinyl butyral) electrospun fibres diameter on molecular weight and concentration. Journal of Industrial Textiles. 51(1_suppl), 1612S-1626S.
2022 Filip, P., Sedláček, T., Peer, P., Juřička, T. (2022). Electrospun sound-absorbing nanofibrous webs from recycled poly(vinyl butyral). Polymers, 14(22), 5049.
1 2 3 11 33 Další › Poslední »