Publikace

RokCitace
2019 Peer, P., Polášková, M., Mosnáček, J., Sedlařiková, J., Masař, M. (2019). Preparation and characterization of fibrous non–woven textile decorated by silver nanoparticles for water filtration. In: NANOCON 2018: Conference Proceedings, October 17-19, 2018, Brno. Ostrava: Tanger Ltd., pp. 249–253.
2019 Peer, P., Polášková, M., Musilová, L. (2019). Superhydrophobic poly(vinyl butyral) nanofibrous membrane containing various silica nanoparticles. Journal of the Textile Institute. 110(10), 1508-1514.
2019 Petříček, R., Moucha, T., Kracík, T., Haidl, J. (2019). Power consumption prediction in a coalescent liquid in mechanically agitated gas–liquid reactors. Chemical Engineering Research and Design. 147, 644–647.
2019 Petříček, R., Moucha, T., Kracík, T., Rejl, F. J., Valenz, L., Haidl, J. (2019). Volumetric mass transfer coefficient in the fermenter agitated by Rushton turbines of various diameters in coalescent batch. International Journal of Heat and Mass Transfer. 130(March), 968–977.
2019 Pivokonský, J., Pivokonský, M., Petříček, R., Pivokonská, L. (2019). Laboratorní míchací zařízení pro vyhodnocování koagulace/flokulace. (užitný vzor č. 33353)
2019 Pivokonský, M. (2019). Úprava pitné vody – současný výzkum a realita. Praha: Academia. Slavnostní přednášky Akademie věd České republiky: špičkový výzkum ve veřejném zájmu, 7.
2019 Pivokonský, M. (2019). Úprava pitné vody. Praha: Středisko společných činností AV ČR, v. v. i. Věda kolem nás, 91.
2019 Pivokonský, M., Čermáková, L., Novotná, K. (2019). Detekce mikroplastů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný. Praha: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (souhrnná výzkumná zpráva)
2019 Pivokonský, M., Čermáková, L., Pivokonská, L. (2019). Charakterizace organických látek surové a pitné vody na úpravně vody Želivka. Praha: Želivská provozní, a.s. (souhrnná výzkumná zpráva)
2019 Pivokonský, M., Načeradská, J., Novotná, K., Čermáková, L., Vašatová, P. (2019). Flocculation of AOM in Water Treatment. In: E. Vollan, ed. Flocculation: Processes and Applications. New York: Nova Science. Chapter 5, pp. 107-142.
2019 Pivokonský, M., Pivokonská, L., Čermáková, L., Novotná, K. (2019). Detekce mikroplatsů ve zdrojích vody a v pitné vodě na ÚV Káraný, Želivka a Podolí. Praha: Pražské vodovody a kanalizace, a.s. (souhrnná výzkumná zpráva)
2019 Pivokonský, M., Pivokonská, L., Vašatová, P., Načeradská, J. (2019). Sklenicová zkouška pro optimalizaci úpravy vody. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v. v. i., 56 s. (e-kniha, pdf)
2019 Pivokonský, M., Pivokonský, L., Čermáková, L., Novotná, K. (2019). Mikroplasty. Vesmír. 98(12), s. 688-690.
2019 Pivokonský, M., Vašatová, P., Petříček, R., Pivokonská, L., Novotná, K. (2019). Optimalizace laboratorních postupů pro efektivní řízení technologie úpravy vody. Praha: Vodohospodářská společnost Vrchlice - Maleč, a.s. (souhrnná výzkumná zpráva)
2019 Polášková, M. , Peer, P., Čermák, R., Ponížil, P. (2019). Effect of thermal treatment on crystallinity of poly(ethylene oxide) electrospun fibers. Polymers. 11(9), 1384.
2019 Rozman, D., Hrkal, Z., Tesař, M. (2019). Artificial recharge of a shallow hard rock aquifer as a climate change mitigation method: model solution from the Czech Republic. Modeling Earth Systems and Environment. 5(2), 605-612.
2019 Sedlaříková, J., Janalíková, M., Rudolf, O., Pavlačková, J., Egner, P., Peer, P., Varaďová, V., Krejčí, J. (2019). Chitosan/thyme oil systems as affected by stabilizing agent: physical and antimicrobial properties. Coatings. 9(3), 165.
2019 Semerád, J., Moeder, M., Filip, J., Pivokonský, M., Filipová, A., Cajthaml, T. (2019). Oxidative stress in microbes after exposure to iron nanoparticles: Analysis of aldehydes as oxidative damage products of lipids and proteins. Environmental Science and Pollution Research. 26(November), 33670-33682.
2019 Šilhavecká, S., Cajthaml, T., Načeradská, J., Pivokonský, M. (2019). Toxicity of organic matter originated from Microcystis aeruginosa. Toxicology Letters. 314(Supplement 1: Abstracts of EUROTOX 2019), pp. 111.
2019 Šípek, V., Jačka L., Seyedsadr, S., Trakal, L. (2019). Manifestation of spatial and temporal variability of soil hydraulic properties in the uncultivated Fluvisol and performance of hydrological model. Catena. 182(November), 104119.
« První ‹ Previous 1 3 11 12 13 14 15 23 35 Next › Poslední »