RokCitace
2021 Messa, G., Malin, M., Matoušek, V. (2021). Parametric study of the beta-sigma two-fluid model for simulating fully suspended slurry flow: Effect of flow conditions. Meccanica. 56(5), 1047-1077.
2021 Messa, G.V., Yang, Q., Adedeji, O.E., Chára, Z., Duarte, C.A.R., Matoušek, V., Rasteiro, M.G., Sean Sanders, R., Silva, R.A., Souza, F.J.D. (2021). Computational fluid dynamics modelling of liquid–solid slurry flows in pipelines: State-of-the-art and future perspectives. Processes. 9(9), 1566.
2021 Navarro Pacheco, N.I., Roubalová, R., Dvořák J., Benada, O., Pinkas, D., Kofroňová, O., Semerád, J., Pivokonský, M., Cajthaml, T., Bilej, M., Procházková, P. (2021). Understanding the toxicity mechanism of CuO nanoparticles: the intracellular view of exposed earthworm cells. Environmental Science: Nano. 8(9), 2464-2477.
2021 Opálková Šišková, A., Mosnáčková, K., Hrůza, J., Frajová, J., Opálek, A., Bučková, M., Kozics, K., Peer, P., Eckstein Andicsová, A. (2021). Electrospun poly(ethylene terephthalate)/silk fibroin composite for filtration application. Polymers. 13(15), 2499.
2021 Opálková Šišková, A., Peer, P., Eckstein Andicsová, A., Jordanova, I., Rychter, P. (2021). Circulatory management of polymer waste: Recycling into fine fibers and their applications. Materials. 14(16), 4694.
2021 Oulehle, F., Fischer, M., Hruška, J., Chuman, T., Krám, P., Navrátil, T., Tesař, M., Trnka, M. (2021). The GEOMON network of Czech catchments provides long‐term insights into altered forest biogeochemistry: From acid atmospheric deposition to climate change. Hydrological Processes. 35(5), e14204.
2021 Oulehle, F., Goodale, Ch. L., Evans, Ch. D., Chuman, T., Hruška, J., Krám, P., Navrátil, T., Tesař, M., Ač, A., Urban, O., Tahovská, K. (2021). Dissolved and gaseous nitrogen losses in forests controlled by soil nutrient stoichiometry. Environmental Research Letters. 16(6), 064025.
2021 Peer, P., Janalíková, M., Sedlaříková, J., Pleva, P., Filip, P., Zelenková, J., Opálková-Šišková, A. (2021). Antibacterial filtration membranes based on PVDF-co-HFP nanofibers with the addition of medium-chain 1-monoacylglycerols. ACS Applied Materials & Interfaces. 13(34), 41021-41033.
2021 Peer, P., Sedláček, T., Filip, P. (2021). Correlation between rheology and morphology of electrospun recycled poly(vinyl butyral) fibres. In: Proceedings of the 5th International Conference on Natural Fibers - Materials of the Future, May 17-19, online. Portugal: Sciencentris, 39-40.
2021 Peer, P., Zelenková, J., Filip, P., Lovecká, L. (2021). An Estimate of the onset of beadless character of electrospun nanofibres using rheological characterization. Polymers. 13(2), 265.
2021 Peer, P., Zelenková, J., Filip, P., Sedlaříková, J., Janalíková, M., Pleva, P. (2021). Antimikrobiální nanovlákenná membrána pro filtraci vody. (fuknční vzorek)
2021 Pivokonský, M., Čermáková, L., Prokopová, M., Fialová, K., Sochorová, H., Haidl, J. (2021). Chemicko-technologický audit ÚV Tlumačov - posouzení technologie tvorby a separace suspenze. (souhrnná výzkumná zpráva)
2021 Pivokonský, M., Kopecká , I., Čermáková, L., Fialová, K., Novotná, K., Cajthaml, T., Henderson, R. K., Pivokonská. L. (2021). Current knowledge in thefield of algal organic matter adsorption ontoactivated carbon in drinking water treatment. Science of the Total Environment. 799(10 Decemeber), 149455.
2021 Poyatos, R., et al. (2021). Global transpiration data from sap flow measurements: the SAPFLUXNET database. Earth System Science Data. 13(6), 2607–2649.
2021 Procházka, J., Tesař, M. (2021). Aktivity vedoucí k zpřesnění odhadu zimních srážek centrální Šumavy. In: Rožnosvký, J., Litschamnn, T., eds. Hospodaření s vodou v krajině - sborník abstraktů,  14-15 září 2021, Třeboň. Brno: Česká bioklimatologická společnost a Český hydrometeorologický ústav, 18-19.
2021 Procházka, J., Tesař, M. (2021). Meteorologické stanice hydroekologického výzkumu na Šumavě / Meteorologische Stationen der hydroökologischen Forschung in der Šumava. In: Staňková, P. Sborník abstraktů/Abstracts-Sammelband: Konference Aktuality šumavského výzkumu VII / Konferenz Aktuelle Ergebnisse der Bömerwaldforschung VII, Bavorská Železná Ruda/Bayerisch Eisenstein, 20-21 October 2021. Vimperk: Správa Národního parku Šumava, 73-74.
2021 Prokopová, M., Novotná, K., Pivokonská, L., Čermáková, L., Cajthaml, T., Pivokonský, M. (2021). Coagulation of polyvinyl chloride microplastics by ferric and aluminium sulphate: Optimization of reaction conditions and removal mechanisms. Journal of Environmental Chemical Engineering. 9(6), 106465.
2021 Prokopová, M., Novotná, K., Pivokonská, L., Pivokonský, M. (2021). Ozonation and coagulation of non-proteinaceous algal organic matter. In: Water research and innovations in digital era. Book of abstracts, online. Riga: Riga Technical University, 94-95.
2021 Semerád, J., Ševců, A., Nguyen Nhung, H.A., Hrabák, P., Špánek, R., Bobčíková, K., Pospíšková, K., Filip, J., Medřík, I., Kašlík, J., Šafařík, I., Filipová, A., Nosek, J., Pivokonský, M., Cajthaml, T. (2021). Discovering the potential of an nZVI-biochar composite as a material for the nanobioremediation of chlorinated solvents in groundwater: Degradation efficiency and effect on resident microorganisms. Chemosphere. 281(October), 130915.
2021 Šípek, V. Zelíková, N. (2021). Analýza změn srážkových úhrnů na území Šumavy. (souhrnná výzkumná zpráva)
« První ‹ Předchozí 1 2 3 4 5 13 32 Další › Poslední »