Publikace

RokCitace
2022 Čermáková, L., Fialová, K., Kopecká, I., Barešová, M., Pivokonský, M. (2022). Investigating adsorption of model low-MW AOM components onto different types of activated carbon – influence of temperat­ure and pH value. Environmental Technology. 43(8), 1152-1162.
2022 Čermáková, L., Fialová, K., Prokopová, M., Petříček, R., Semerád, J., Cajthaml, T., Pivokonská, L., Pivokonský, M. (2022). Poloprovoz úpravny vody s technologií koagulace/flokulace a adsorpce perfluorovaných organických sloučenin (PFCs). Praha: VHS Vrchlice - Maleč, a.s. (poloprovoz)
2022 Čermáková, L., Fialová, K., Prokopová, M., Semerád, J., Petříček, R., Pivokonská, L., Cajthaml, T., Pivokonský, M. (2022). Možnosti odstraňování perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) na úpravnách pitné vody a jejich výskyt ve zdrojích pitné vody v ČR. Praha: VHS Vrchlice - Maleč. (souhrnná výzkumná zpráva)
2022 Chára, Z., Klaboch, L. eds. (2022). 34th Symposium on anemometry: Proceedings, May 31-June 1, Holany–Litice. Prague: Institute of Hydrodynamics CAS.
2022 Chára, Z., Matoušek, V., Novotný, J., Konfršt, J. (2022). Analýza pohybu bimodální suspenze u stěny potrubí. In Chára, Z., Klaboch, L., eds., 34th Symposium on Anemometry: Proceedings, May 31-June 1, Holany-Litice. Prague: IH CAS, 17-22.
2022 Tumajer, J., Begović, K., Čada, V., Jeníček, M., Lange, J., Mašek, J., Kaczka, R.J., Rydval, M., Svoboda, M., Vlček, L., Treml, V. (2022). Ecological and methodological drivers of non-stationarity in tree growth response to climate. Global Change Biology. 29(2), 462-476.
2022 Fialová, K., Motlochová, M., Čermáková, L., Novotná, K., Pivokonský, M. (2022). Manganese removal by newly synthesized TiO2-based adsorbent during drinking water treatment . In: Proceedings Water Safety Conference 2022. June 22-24, Narvik. Narvik: IWA.
2022 Filip, P., Peer, P., Zelenková, J. (2022). An onset of beadless character of electrospun poly(vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) nanofibres. In: Silva Gomes, J., Meguid, S., eds. Proceedings M2D2022, June 26-30, Funchal. Porto: INEGI, 337-338.
2022 Filip, P., Peer, P., Zelenková, J. (2022). Dependence of poly(vinyl butyral) electrospun fibres diameter on molecular weight and concentration. Journal of Industrial Textiles. 51(1_suppl), 1612S-1626S.
2022 Filip, P., Sedláček, T., Peer, P., Juřička, T. (2022). Electrospun sound-absorbing nanofibrous webs from recycled poly(vinyl butyral). Polymers. 14(22), 5049.
2022 Gebouský, O., Haidl, J. (2022). Mixing characteristics of eccentric radial impellers in unbaffled vessels. In 26th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2022), August 21-25, Prague.
2022 Gebouský, O., Mařík, K., Haidl, J. (2022). Hydraulic model of liquid-gas ejector pump. In 26th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2022), August 21-25, Prague.
2022 Haidl, J., Chára, Z., Matoušek, V. (2022). Experimental validation of granular flow kinetic theory under turbulent flow conditions. In Šimurda, D., Bodnár, T.,eds. Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2022, February 16-18, Prague. Prague: Institute of Thermomechanics CAS, 71-78.
2022 Kiracki, K., Bůžek D., Peer, P, Liška V., Mosinger, J., Křížová, I., Kloda, M., Ondrušová, S., Lang, K., Demel, J. (2022). Polymeric Membranes Containing Iodine-Loaded UiO-66 Nanoparticles as Water-Responsive Antibacterial and Antiviral Surfaces. ACS Applied Nano Materials. 5(1), 1244-1251.
2022 Klejchová, A., Dohnal, M., Tesař, M. (2022). Preliminary results of gamma-ray spectroscopy for detection of snow water equivalent in Jizera Mountains. The Civil Engineering Journal (Stavební obzor). 31(1), 143-152.
2022 Kocum, J., Šefrna, L., Vlček, L. (2022). Soil moisture: coauthor of the soil mosaic patterns. In: EGU General Assembly 2022, May 23–27 2022, Vienna. Online: EGU, EGU22-12486.
2022 Matoušek, V., Chára, Z., Konfršt, J., Krupička, J., Novotný, J. (2022). Friction reduction in pipe flow of coarse slurry by fines addition experimental study. In Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2022, November 29-December 1, Dvůr Králové nad Labem. Liberec: EFM, 166-171.
2022 Matoušek, V., Chára, Z., Konfršt, J., Novotný, J. (2022). Experimental investigation on effect of stratification of bimodal settling slurry on slurry flow friction in pipe. Experimental Thermal and Fluid Science. 132(April, 1), 110651.
2022 Mitchell, K., Beesley, L., Šípek, V., Trakal, L. (2022). Biochar and its potential to increase water, trace element, and nutrient retention in soils. In D.C.W. Tsang, Y.S. Ok, eds. Biochar in Agriculture for Achieving Sustainable Development Goals. London: Academic Press (Elsevier). pp. 25-33.
2022 Navarro Pacheco, N.I., Semerád, J., Pivokonský, M.,Cajthaml, T., Filip,J., Busquets-Fité, M., Dvořák, J. Rico, A., Procházková, P. (2022). Effects of silver sulfide nanoparticles on the earthworm Eisenia andrei. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 257(July), 109355.
« První ‹ Previous 1 2 3 4 5 13 35 Next › Poslední »