Publikace

RokCitace
2022 Filip, P., Peer, P., Zelenková, J. (2022). Dependence of poly(vinyl butyral) electrospun fibres diameter on molecular weight and concentration. Journal of Industrial Textiles. 51(1_suppl), 1612S-1626S.
2022 Filip, P., Sedláček, T., Peer, P., Juřička, T. (2022). Electrospun sound-absorbing nanofibrous webs from recycled poly(vinyl butyral). Polymers. 14(22), 5049.
2022 Gebouský, O., Haidl, J. (2022). Mixing characteristics of eccentric radial impellers in unbaffled vessels. In 26th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2022), August 21-25, Prague.
2022 Gebouský, O., Mařík, K., Haidl, J. (2022). Hydraulic model of liquid-gas ejector pump. In 26th International Congress of Chemical and Process Engineering (CHISA 2022), August 21-25, Prague.
2022 Haidl, J., Chára, Z., Matoušek, V. (2022). Experimental validation of granular flow kinetic theory under turbulent flow conditions. In Šimurda, D., Bodnár, T.,eds. Proceedings Topical Problems of Fluid Mechanics 2022, February 16-18, Prague. Prague: Institute of Thermomechanics CAS, 71-78.
2022 Kiracki, K., Bůžek D., Peer, P, Liška V., Mosinger, J., Křížová, I., Kloda, M., Ondrušová, S., Lang, K., Demel, J. (2022). Polymeric Membranes Containing Iodine-Loaded UiO-66 Nanoparticles as Water-Responsive Antibacterial and Antiviral Surfaces. ACS Applied Nano Materials. 5(1), 1244-1251.
2022 Klejchová, A., Dohnal, M., Tesař, M. (2022). Preliminary results of gamma-ray spectroscopy for detection of snow water equivalent in Jizera Mountains. The Civil Engineering Journal (Stavební obzor). 31(1), 143-152.
2022 Kocum, J., Šefrna, L., Vlček, L. (2022). Soil moisture: coauthor of the soil mosaic patterns. In: EGU General Assembly 2022, May 23–27 2022, Vienna. Online: EGU, EGU22-12486.
2022 Matoušek, V., Chára, Z., Konfršt, J., Krupička, J., Novotný, J. (2022). Friction reduction in pipe flow of coarse slurry by fines addition experimental study. In Proceedings of the International Conference Experimental Fluid Mechanics 2022, November 29-December 1, Dvůr Králové nad Labem. Liberec: EFM, 166-171.
2022 Matoušek, V., Chára, Z., Konfršt, J., Novotný, J. (2022). Experimental investigation on effect of stratification of bimodal settling slurry on slurry flow friction in pipe. Experimental Thermal and Fluid Science. 132(April, 1), 110651.
2022 Mitchell, K., Beesley, L., Šípek, V., Trakal, L. (2022). Biochar and its potential to increase water, trace element, and nutrient retention in soils. In D.C.W. Tsang, Y.S. Ok, eds. Biochar in Agriculture for Achieving Sustainable Development Goals. London: Academic Press (Elsevier). pp. 25-33.
2022 Navarro Pacheco, N.I., Semerád, J., Pivokonský, M.,Cajthaml, T., Filip,J., Busquets-Fité, M., Dvořák, J. Rico, A., Procházková, P. (2022). Effects of silver sulfide nanoparticles on the earthworm Eisenia andrei. Comparative Biochemistry and Physiology Part C: Toxicology & Pharmacology, 257(July), 109355.
2022 Pivokonský, M., Novotná, K., Čermáková, L., Petříček, R. (2022). Jar Tests for Water Treatment Optimisation: How to Perform Jar Tests – a handbook. London: IWA Publishing, 56 s. (ebook, Open Access)
2022 Polášková, M., Sedláček, T., Kašpárková, V., Filip, P. (2022). Substantial drop of plasticizer migration from polyvinyl chloride catheters using co-extruded thermoplastic polyurethane layers. Materials Today Communications. 32(2022), 103895.
2022 Procházka, J., Lipina, P., Šustková, V., Tesař, M. (2022). Změny poměru nového sněhu a sezónních srážek v horských a podhorských oblastech Česka. In: Hospodaření s vodou v krajině - Sborník příspěvků z mezinárodní konference, 13.-14.9., Třeboň. Praha: ČHMÚ, s. 61-74.
2022 Procházka, J., Rolčík, I., Tesař, M. (2022). Amatérské a výzkumné meteorologické stanice s automatickým měřením srážek na Šumavě. In: Lipina, P. ed., Výroční konference České meteorologické společnosti – Sborník abstraktů, 20.-22. 9., Telč. Praha: ČHMÚ, s. 17.
2022 Procházka, J., Šustková, V., Tesař, M. (2022). Měření sněhu a zimních srážek na Šumavě pro zpřesnění dat a mapových výstupů. In: Lipina, P., Procházka, J., eds. Jizerka 2022, sborník příspěvků z meteorologické konference, 17.-19. 5., Jizerka. Praha: ČHMÚ. s. 59-62.
2022 Procházka, J., Šustková, V., Tesař, M. (2022). Stav a rozdíly v akumulaci sněhu v oblasti Šumavy. In: Sborník prezentací z XXV. Stretnutie snehárov, 29.-31. 3., Patejdlova Bouda, Krkonoše. Praha: PřF UK, s. 31-50.
2022 Procházka, J., Vácha, A., Pokorný, J., Tesař, M. (2022). Water runoff from small experimental basins under various anthropogenic influences. In: Book of Abstracts - Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins, 18th Biennial Conference ERB 2022, June 7-10, Portoferraio, Elba Island (Italy), p. 23.
2022 Prokopová, M., Fialová, K., Čermáková, L., Semerád, J., Pivokonský M. (2022). Coagulation/flocculation of per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in drinking water treatment. In: Proceedings Water Safety Conference 2022. June 22-24, Narvik. Narvik: IWA, 2022.
« První ‹ Previous 1 2 3 4 5 6 14 35 Next › Poslední »