Publikace

RokCitace
2022 Semerád, J., Čermáková, L., Fialová, K., Prokopová, M., Petříček, R., Cajthaml, T., Pivokonská, L., Pivokonský, M. (2022). Cílený chov ryb pro pasivní vzorkování/monitorování dlouhodobé expozice/bioakumulace PFCs z pitné vody. (ověřená technologie)
2022 Seyedsadr, S., Šípek, V., Jačka, L., Sněhota, M., Beesley, L., Pohořelý, M., Kovář, M., Trakal, L. (2022). Biochar considerably increases the easily available water and nutrient content in low-organic soils amended with compost and manure. Chemosphere. 293(April), 133586.
2022 Šípek, V., Hnilica, J., Vlček, L., Tesař, M. (2022). Influence of vegetation type and soil properties on soil water dynamics in the Šumava Mountains (Southern Bohemia). In: Book of Abstracts - Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins, 18th Biennial Conference ERB 2022, June 7-10, Portoferraio, Elba Island (Italy), p. 44.
2022 Šípek, V., Vlček, L., Zelíková, N. (2022). Zpráva o hydropedologickém průzkumu v Černém Dole v Krkonoších. Praha: KRNAP. (zpráva o průzkumu)
2022 Slobodian, P., Olejník, R., Matyáš, J., Hausnerová, B., Říha, P., Daňová, R., Kimmer, D. (2022). Electrical Detection of Vibrations of Electrospun PVDF Membranes. Internationl Journal of Molecular Sciences. 23(22), 14322.
2022 Slobodian, P., Říha, P., Olejník, R., Matyáš, J. (2022). Electrothermal Actuation and Release of Adhesiveness of Conductive Carbon Nanotube/Epoxy Composites by Joule Heating. Macromolecular symposia. 405(1), 2100267.
2022 Tesař, M., Procházka, J., Dohnal, M. (2022). Precipitation in the winter season in higher altitudes of the Bohemian Forest under a changing environment conditions: evaluation and use of new techniques. In: Book of Abstracts - Euromediterranean Network of Experimental and Representative Basins, 18th Biennial Conference ERB 2022, June 7-10, Portoferraio, Elba Island (Italy), p. 74.
2022 Tesař, M., Šípek, V., Procházka, J. (2022). Evaluation of precipitation in the winter season in higher altitudes of the Bohemian Forest under changing environmental conditions. In: IAHS-AISH Scientific Assembly 2022, May 29-June 3, Montpellier, France, IAHS2022-640.
2022 Visintainer, R., McCall II, G., Sellgren, A., Matoušek, V. (2022). Large scale, 4-component, settling slurry tests for validation of pipeline friction loss models. In Hayes, D. F. and Brome, K., eds., Proceedings Dredging Summit end Expo 2022, July 25-29, 2022, Houston. Bonsall: Western Dredging Association, pp. 80-95.
2022 Vlček, L., Šípek, V., Zelíková, N., Čáp, P., Kincl, D., Vopravil, J. (2022). Water retention and infiltration affected by conventional and conservational tillage on a maize plot; rainfall simulator and infiltrometer comparison study. Agricultural Water Management. 271(1 September), 107800.
2021 Čermáková, L., Fialová, K., Prokopová, M., Petříček, R., Semerád, J., Cajthaml, T., Pivokonská, L., Pivokonský, M. (2021). Koagulace/flokulace perfluorovaných organických sloučenin (PFCs) při úpravě pitné vody. (ověřená technologie)
2021 Čermáková, L., Fialová, K., Semerád, J., Prokopová, M., Pivokonská, L., Cajthaml, T., Pivokonský, M. (2021). Účinnost odstranění PFCs koagulací/flokulací a adsorpcí na cílených sorbentech v laboratorních podmínkách. (souhrnná výzkumná zpráva)
2021 Drechsler, J., Semerád, J., Fialová, K., Prokopová, M., Cajthaml, T., Pivokonský, M., Janda, V. (2021). Výskyt a odstraňování per- a polyflourovaných organických látek při úpravě pitné vody. Chemické listy. 115(6), 291-294.
2021 Fialová, K., Čermáková, L., Kopecká, I., Pivokonský, M. (2021). Removal of cyanobacterial amino acids from water by activated carbon: Effect of temperature. In: Water research and innovations in digital era. Book of abstracts, online. Riga: Riga Technical University, 86-87.
2021 Filip, P., Zelenková, J., Peer, P. (2021). Evaluation of an onset of electrospun beadless poly(ethylene oxide) nanofibres. Journal of Applied Polymer Science. 138(11), 50001.
2021 Filip. P., Zelenková, J., Peer, P. (2021). Electrospinning of a copolymer PVDF-co-HFP solved in DMF/ acetone – explicit relations among viscosity, polymer concen-tration, DMF/acetone ratio and mean nanofiber diameter. Polymers. 13(19), 3418
2021 Haidl, J., Mařík, K., Moucha T., Rejl, F. J.,Valenz, L., Zedníková, M. (2021). Hydraulic characteristics of liquid–gas ejector pump with a coherent liquid jet. Chemical Engineering Research and Design. 168(April), 435-442.
2021 Hausnerová, B., Filip, P. (2021). Processability of High Metal and Ceramic Concentration Compounds. In: D. Brabazon ed. Encyclopedia of Materials: Composites. Amsterdam: Elsevier, 855-872.
2021 Hnilica, J., Slámová, R., Šípek, V., Tesař, M. (2021). Precipitation extremes derived from temporally aggregated time series and the efficiency of their correction. Hydrological Sciences Journal. 66(15), 2249-2257.
2021 Jeníček, M., Hnilica, J., Nedělčev, O., Šípek, V. (2021). Future changes in snow and its influence on seasonal runoff and low flows in Czechia. In: EGU General Assembly, April 19-30, 2021, online. European Geosciences Union, 21-80.
« První ‹ Previous 1 3 4 5 6 7 15 35 Next › Poslední »