Publikace

RokCitace
2020 Krysiak, Z.J., Kaniuk, L., Metwally, S., Szewczyk, P.K., Sroczyk, E.A., Peer, P., Lisiecka-Graca, P., Bailey, R.J., Bilotti, E., Stachewicz, U. (2020). Nano- and Microfiber PVB Patches as Natural Oil Carriers for Atopic Skin Treatment. ACS Applied Bio Materials. 3(11), 7666-7676.
2020 Lichner, L., Hegedüšová, K., Farkas, C., Tesař, M., Rajkai, K. (2020). Fifteen years of publishing the papers on the impact of biological factors on hydrological processes in Biologia. Biologia. 75(6), 795-798.
2020 Matoušek, V., Kesely, M., Svoboda, L., Mildner, M., Havlík, V., Svitavská, K. (2020). Laboratorní zařízení pro komplexní určování charakteristik potrubí a čerpadla při dopravě kalů (užitný vzor č. 37040)
2020 Matoušek, V., Visintainer, R., Furlan, J., Sellgren, A. (2020). Pipe-Size Scale-Up of Frictional Head Loss in Settling Slurry Flows Using Predictive Models: Experimental Validation. In: Proceedings of the ASME 2020 Fluids Engineering Division Summer Meeting collocated with the ASME 2020 Heat Transfer Summer Conference and the ASME 2020 18th International Conference on Nanochannels, Microchannels, and Minichannels. Volume 2: Fluid Mechanics; Multiphase Flows, July 13-15, 2020, Virtual online. ASME, V002T04A026.
2020 Messa, G. V., Matoušek, V. (2020). Analysis and discussion of two fluid modelling of pipe flow of fully suspended slurry. Powder Technology. 360(January), 747-768.
2020 Namlyeyeva, Y., Skalák Z. (2020). The optimal regularity criterion for the Navier-Stokes equations in terms of one directional derivative of the velocity. ZAMM-Zeitschrift für Angewandte Mathematik und Mechanik. 100(1), e201800114.
2020 Novotná, K., Pivokonský, M., Prokopová, M., Barešová, M., Pivokonská, L. (2020). Consequences of ozonation for the limited coagulation of non-proteinaceous AOM and formation of aldehydes as ozonation by-products. Journal of Environmental Chemical Engineering. 8(6), 104455.
2020 Peer, P., Cvek, M., Urbánek, M., Sedláčik, M. (2020). Magnetic properties of electrospun polyvinyl butyral/Fe2O3 nanofibrous membranes. In: NANOCON 2019: Conference Proceedings,  October 16-18, 2019, Brno. Ostrava: Tanger Ltd., pp. 119–123.
2020 Peer, P., Cvek. M., Urbánek. M., Sedlačík, M. (2020). Preparation of electrospun magnetic polyvinyl butyral/Fe(2)O(3)nanofibrous membranes for effective removal of iron ions from groundwater. Journal of Applied Polymer Science. 137(48), 49576.
2020 Peer, P., Sedlaříková, J., Janalíková, M., Kučerová, L., Pleva, P. (2020). Novel Polyvinyl Butyral/Monoacylglycerol Nanofibrous Membrane with Antifouling Activity. Materials. 13(17), 3662.
2020 Pivokonská, L., Pivokonský, M. (2020). Analýza povrchu filtračního písku a membránového modulu. Praha: Vodárna a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (souhrnná výzkumná zpráva)
2020 Pivokonský M., Čermáková, L., Prokopová, M., Pivokonská L. (2020). Optimalizace koagulace vyčištěné odpadní vody z ČOV Podlázky, ČOV Kvasiny a ČOV Solnice. Praha: Sweco Hydroprojekt a. s. (souhrnná výzkumná zpráva)
2020 Pivokonský M., Čermáková, L., Prokopová, M., Pivokonská, L. (2020). Optimalizace procesu koagulace na úpravně vody Březová. Praha: Vodárna a kanalizace Karlovy Vary, a.s. (souhrnná výzkumná zpráva)
2020 Pivokonský, M., Čermáková, L., Novotná, K., Pivokonská, L. (2020). Optimalizace procesu koagulace/flokulace a návrh technologie míchaní - Úpravna vody Milence. Praha: Čevak, a. s. (souhrnná výzkumná zpráva)
2020 Pivokonský, M., Pivokonská, L., Novotná, K., Čermáková, L., Klimtová, M. (2020). Occurrence and fate of microplastics at two different drinking water treatment plants within a river catchment. Science of the Total Environment. 741, 140236.
2020 Pivokonský, M., Pivokonská, L., Vašatová, P., Načeradská, J. (2020). Metodika laboratorních koagulačních/flokulačních testů pro optimalizaci úpravy vody. Praha: Ústav pro hydrodynamiku AV ČR, v.v.i. (certifikovaná metodika výsledků výzkumu, vývoje a inovací)
2020 Pivokonský, M., Vašatová, P., Načeradská, J., Pivokonská, L. (2020). Koagulace při úpravě vody: Teorie a praxe. Praha: Academia, 323 s.
2020 Potočár, T., Leite L.S., Daniel, L.A., Pivokonský, M., Matoulková, D., Brányik, T. (2020). Cooking oil-surfactant emulsion in water for harvesting Chlorella vulgaris by sedimentation or flotation. Bioresource Technology. 311(September), 123508.
2020 Potočár, T., Pereira, J. A. V., Brányiková, I., Barešová, M., Pivokonský, M., Brányik, T. (2020). Alkaline flocculation of Microcystis aeruginosa induced by calcium and magnesium precipitates. Journal of Applied Phycology. 32(February), 329-337.
2020 Semerád, J., Hatasová, N., Grasserová, A., Černá, T., Filipová, A., Hanč, A., Innemanová, P., Pivokonský, M., Cajtmahl, T. (2020). Screening for 32 per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) including GenX in sludges from 43 WWTPs located in the Czech Republic - Evaluation of potential accumulation in vegetables after application of biosolids. Chemosphere. 261(December), 128018.
« První ‹ Previous 1 7 8 9 10 11 19 35 Next › Poslední »