Rozhovor s Václavem Šípkem v časopise 21. století

V časopise 21. století právě vyšel rozhovor s Václavem Šípkem z Ústavu pro hydrodynamiku s názvem: ? Voda je. Rozhodují ale extrémy, ne průměr ? Přejeme pěkné čtení … 🙂

„Česko vysychá na troud. Podle vědců a portálu Intersucho procházíme nejsušší a nejhorší epizodou za posledních 500 let. Průměrný deficit srážek se za pět let od roku 2015 pohybuje celostátně na úrovni zhruba 400 milimetrů, dvakrát pod vodní bilancí z let 1961-2000. Je opravdu tak zle?“

„Do budoucna se u nás nemá měnit množství srážek, ale především jejich rozložení. Bude více pršet v zimě, méně v létě. A v létě se bude měnit intenzita dešťů. Když nastavíme naši vodohospodářskou soustavu a chování na to, že srážky budou mít jiný charakter, že budeme mít méně vody ze sněhu a v létě půjde o kratší a intenzivnější epizody, tak se pořád můžeme mít stejně. Tedy dobře.“

„Máme stavět přehrady?“ „Něco stavět musíme. Jde to všechno v duchu filozofie, že voda bude jednou jinak distribuována a my jí musíme více zachytávat. Ve chvíli, kdy máme hospodařit se stejným množstvím vody, která bude získávána z menšího množství intenzivnějších epizod, tak si myslím, že tohle musí být jedno z řešení. Co nejvíce vody bychom ale měli zadržovat i v krajině, dělat protierozní opatření, aby se voda infiltrovala a rychle neodtékala. Potřebujeme také zachytit vodu v polích, na loukách, rozdrobit obří lány polí remízky, jako to dělali naši předkové.“

(úryvky z článku)

Časopis 21. století
Číslo: 7/2020
Vyšlo pro předplatitele: 17.6.2020
Vyšlo tiskem: 7.7.2020

Kategorie Aktuality CZ, UH v médiích.